Podstawowa działalność naszej firmy stanowi:


  • – projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych (magistral światłowodowych, kanalizacji teletechnicznych);
  • – projektowanie sieci ciepłowniczych oraz sanitarnych;
  • – projektowanie i budowa sieci energetycznych;
  • – projektowanie i wykonawstwo instalacji niskoprądowych (systemów inteligentego budynku).
  • – geodezja
  • – wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych sieci ciepłowniczych za pomocą programu SIS KMR
    (zgodnie z normą PN-EN 13941)

    Wykonujemy projekty budowlane (z uzyskaniem wszelkich, niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń na budowę), wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz projekty tymczasowej organizacji ruchu. Współpracujemy również z biurami architektonicznymi i drogowymi przy przebudowach układów drogowych jako podwykonawcy w zakresie usuwania kolizji z uzbrojeniem podziemnym.