Przykładowe realizacje:

– EUROPROJEKT GDAŃSK sp. z o.o. – Rozbudowa drogi krajowej Nr 7 od Węzła Elbląg-Wschód do m. Kalsk – usunięcie kolizji teletechnicznych.

– EUROPROJEKT GDAŃSK sp. z o.o. – Budowa nowego przebiegu dróg krajowych nr 58 i 63 w m. Pisz; ETAP I – od skrzyżowania ulic: Klementowskiego z Kwiatową do km 95+000 drogi krajowej nr 63 – usunięcie kolizji teletechnicznych.

– BPBK sp zo.o. – Przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzka-Grottgera-Dębowa w Elblągu – usunięcie kolizji teletechnicznych.

– OPCJA – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 Reda-Władysławowo-Hel w m. Hel od km 55+300 do km 56+700 – usunięcie kolizji teletechnicznych.