Przykładowe realizacje:

– GPEC – Koncepcja magistrali ciepłowniczej na terenie miasta Gdańsk.

– GPEC – Projekt budowy magistrali ciepłowniczej ciepłociągu w Gdańsku, ul. Niepołomicka, Krokusowa, Smołdzińska, Olimpijska (magistrala Hanza).

– GPEC – Projekt budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej i rurociągu kablowego teletechnicznego układanego wzdłuż sieci ciepłowniczej Gdańsk – Koszary Wojskowe al. Grunwaldzka. Technologia przejścia pod al. Grunwaldzką.

– SM Tczew – Projekt przebudowy instalacji przeciwpożarowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Tczewie.

-DEXBUD – Projekt przebudowy instalacji w budynku szkoły podstawowej w Pieniężnie.

-M-lokum – Projekt technologiczny kotłowni gazowej Borkowo ul.Kartuska 58

– Panorama – Projekt budynku przy ul. Ledóchowskiego w Gdyni sieci i instalacje.